#220: Vervagende Europese grenzen ten koste van de rechtsbescherming

Dat de Europese grenzen vervagen en de wederzijdse erkenning op het gebied van strafrecht steeds verder gaat is niets nieuws. Over het Europees bewijsverkrijgingsbevel schreven wij al in Vaklunch #18. In dat artikel besteedden wij ook al kort aandacht aan het Europees Onderzoeksbevel dat op dat moment nog toekomstmuziek was. Inmiddels zijn we ruim 200 vaklunches verder en is blijkens het persbericht van de Europese Commissie het Europees Onderzoeksbevel vorige week – op 22 mei 2017 – van kracht geworden. Maar wat houdt het in?Lees verder

#206: Rechtstreeks beroep op de EU Richtlijn

Het heeft even mogen duren maar op 9 februari 2017 is het Besluit inrichting en orde politieverhoor gepubliceerd (het Besluit). Juist, het betreft het Besluit ter implementatie van de veel besproken EU Richtlijn dat het recht op toegang tot een advocaat tijdens het politieverhoor garandeert. Op grond van deze richtlijn waren de lidstaten verplicht om uiterlijk 27 november 2016 de richtlijn in nationale regelgeving om te zetten. Het gaat dan onder meer om het opnemen in de nationale wetgeving van het recht van verdachten in strafprocedures dat hun raadsman bij hun verhoor aanwezig mag zijn én dat de raadsman daaraan effectief en actief kan deelnemen. De richtlijn is inmiddels 3,5 jaar oud en dus al aardig op leeftijd. Maar het lijkt er nu toch echt van te komen. In Nederland zal dit onderdeel van de richtlijn in artikel 28d Wetboek van Strafvordering (Sv) worden vastgelegd. De verwachting is dat het vanaf 1 maart 2017 in werking zal treden. Eind goed, al goed. Toch?Lees verder