#507: Een goed voornemen is geen geheim

Op 13 januari 2023 is het quitters day, de dag waarop de meeste goede voornemens sneuvelen. Wie echter besluit geen geheim te maken van zijn goede voornemens, heeft een grotere kans op succes. Wat ons betreft zou dit uitgangspunt ook moeten gelden in fiscale boetezaken. Maar een recent gepubliceerde beslissing van de geheimhoudingskamer van hof Den Haag bevestigt dat de inspecteur in dergelijke zaken zijn ‘geheimen’ liever bewaart.

LEES VERDER

#242: Fiscale vormverzuimen

Artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat het bestuursorgaan alle op de zaak betrekking hebbende stukken dient te overleggen aan de rechter in een beroepsprocedure. Als het bestuursorgaan de op de zaak betrekking hebbende stukken niet of niet volledig overlegt, dan kan de bestuursrechter op basis van artikel 8:31 Awb de gevolgen die hij wenselijk acht verbinden aan dit verzuim. De gevolgen die de bestuursrechter aan het niet (volledig) overleggen van de op de zaak betrekking hebbende stukken kan verbinden zijn de gegrondverklaring van het beroep, een veroordeling tot schadevergoeding of een veroordeling in de proceskosten. Het is ook mogelijk dat de rechter (slechts) volstaat met de constatering van het gebrek. Maar wanneer is nu eigenlijk sprake van een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 Awb?LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts