#359: De bewijslast van opzet

Artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht kent twee vormen van valsheid in geschrifte: lid 1 ziet op het valselijk opmaken van een geschrift en lid 2 ziet op het gebruik maken van een geschrift als ware het echt of onvervalst is. Voor wat betreft de laatste variant dient sprake te zijn van opzet op het gebruik van het vervalste geschrift. Dit betekent ook dat de verdachte wetenschap dient te hebben van het valse of vervalste karakter van de geschriften. Recent is een arrest van het Hof Amsterdam gepubliceerd waarin de bewijslast voor het opzet kritisch wordt beoordeeld. Lees verder

#358: Vervlogen tijden

In Vaklunch #355 schreven we dat de bewijsvoering van witwassen zonder geïdentificeerd gronddelict soms aandoet alsof het Openbaar Ministerie geen bewijslast zou hebben en dat het aan de verdachte is om zijn onschuld te bewijzen. Maar dat gaat een stap te ver. Dit zou de bewijslast ten onrechte bij de verdachte neerleggen. Bij een vermoeden dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is, mag van de verdachte een verklaring over de herkomst van het vermogen worden verlangd. De bewijslast voor het delict rust echter op het Openbaar Ministerie. Dat geldt ook voor het vereiste bewijs van (voorwaardelijk) opzettelijk handelen.Lees verder

#357: Het belang van goed verbaliseren

In de Delikt en Delikwent van januari stond een interessant artikel met als titel ‘De verschriftelijking van verdachtenverhoren’ van M.L. Komter. In Nederland worden verdachten gehoord door de politie en de FIOD en gelijktijdig wordt een proces-verbaal opgemaakt door de verbalisanten. Dit proces-verbaal is een zakelijke vastlegging van hetgeen door de verdachte is verklaard. In dit artikel worden een aantal omstandigheden beschreven die een rol spelen bij de totstandkoming van een proces-verbaal, te weten: de dubbele taken van verhoorders en verbalisanten, het aantal verhoorders, de rol van het typen en de schrijfstijlen. Lees verder

#356: Publieksprijs voor vaklunch.nl

In Vaklunch #347 maakten we bekend dat Vaklunch #304 genomineerd was voor de Magna Charta publieksprijs in de categorie beste blog strafrecht 2019. Jullie hebben massaal op deze blog gestemd en dat leverde ons afgelopen maandag deze prachtige publieksprijs op! Een mooie waardering voor onze blog die we inmiddels al bijna 7 jaar met veel plezier schrijven en een goede reden om nog even door te blijven gaan.

Heel veel dank aan jullie allemaal!

#355: Het struikelblok ‘afkomstig uit enig misdrijf’

Het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ van het delict witwassen blijft voor de nodige jurisprudentie zorgen. Ook al heeft de Hoge Raad reeds eerder een helder stappenplan uitgeschreven over de werkwijze als het gaat om een onbekend gronddelict bij witwassen; het toetsingskader leidt nog altijd tot problemen. Maar de Hoge Raad blijft blijkens een recent arrest standvastig en consequent het toetsingskader toepassen. Lees verder

#354: De eerste klap is een daalder waard

Een fraudezaak start in de regel met een beslag op bankrekeningen. Deze aanpak past bij het huidige ‘afpakklimaat’. Het Openbaar Ministerie wil fraudeurs daar raken waar het pijn doet: in de portemonnee. Dat gebeurt overigens in een fase waarin enkel en alleen nog een verdenking van een strafbaar feit bestaat en de verdachte dus voor onschuldig dient te worden gehouden. De wet biedt de mogelijkheid van beklag tegen het beslag, maar in de praktijk blijkt het rechtsmiddel niet veel soelaas te bieden. De rechter toetst marginaal en het Openbaar Ministerie wordt in de regel veel tijd gegund om onderzoek te doen naar de verdenkingen. Als kan worden aangetoond dat het beslag disproportioneel is tonen rechters zich overigens wel gevoelig voor het beklag, zie daartoe ook Vaklunch #185. Ook beklag dat is gestoeld op een juridisch argument is vaker succesvol dan beklag waarin de verdenking wordt betwist. Dit leverde de Centrale Bank van Suriname een mooi kerstcadeau op.Lees verder

#353: De civielrechtelijke werkelijkheid

In Vaklunch #227 besteedden wij aandacht aan de vrijspraak van een oud Achmea bestuurder door de Rechtbank Midden-Nederland. Tegen deze vrijspraak was hoger beroep aangetekend door het Openbaar Ministerie. Op 26 november 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de bestuurder alsnog veroordeeld. Dit vonnis en arrest laten duidelijk zien dat de betekenis van valsheid in geschrifte nog niet is uitgekristalliseerd. Lees verder

#352: Happy holidays!

Ligt het aan ons of is 2019 voorbij gevlogen?!? Het jaar stond weer garant voor vele interessante ontwikkelingen in het strafrecht en leverde wederom genoeg food for thought voor onze vaklunches op. Het smaakt nog altijd naar meer, dus wij zijn benieuwd wat 2020 zal brengen!

Inmiddels is kerst aangebroken en staat het nieuwe jaar voor de deur. Hoog tijd om af te schakelen en op te laden. We wensen jullie allemaal fijne dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

De eerste Vaklunch van 2020 verschijnt op woensdag 8 januari, tot dan!

 

#351: Aanwezig of niet?

Het aanwezigheidsrecht van een verdachte bij zijn eigen zaak is een groot goed. Dat concludeerden we ook in Vaklunch #218 en Vaklunch #332. Maar wat gebeurt er als de verdachte niet bij de zitting aanwezig is? Wanneer moet een zitting worden geschorst en hoe vaak kan de rechter de zitting schorsen in verband met het effectueren aanwezigheidsrecht? Dat hangt helemaal af van de opstelling van de verdachte. In twee recente arresten zien we dat de redenen voor de afwezigheid van een verdachte kunnen verschillen, en dat dit leidt tot een totaal verschillende uitkomst van de zaak.Lees verder

#350: Banken als verlengstuk van de politie?

De handhaving van de witwaswetgeving heeft schrik aangejaagd bij de banken. We brengen de ING schikking van september 2018 nog maar eens in herinnering. We schreven in Vaklunch #344 al over het effect van het aanpakken van de financiële instellingen en de angst die er leeft. Het effect is in ieder geval dat banken acteren onder de invloed van angst voor reputatieproblemen. Als klant van een bank kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Recent meldde het Financiële Dagblad dat de banken nog een stapje verder gaan en dat ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank recent een convenant hebben gesloten met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de FIOD en de Financiële inlichtingen eenheid om zo gezamenlijk op te treden als Serious Crime Taskforce. Worden de banken een verlengstuk van het opsporingsapparaat?Lees verder