#355: Het struikelblok ‘afkomstig uit enig misdrijf’

Het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ van het delict witwassen blijft voor de nodige jurisprudentie zorgen. Ook al heeft de Hoge Raad reeds eerder een helder stappenplan uitgeschreven over de werkwijze als het gaat om een onbekend gronddelict bij witwassen; het toetsingskader leidt nog altijd tot problemen. Maar de Hoge Raad blijft blijkens een recent arrest standvastig en consequent het toetsingskader toepassen. Lees verder

#354: De eerste klap is een daalder waard

Een fraudezaak start in de regel met een beslag op bankrekeningen. Deze aanpak past bij het huidige ‘afpakklimaat’. Het Openbaar Ministerie wil fraudeurs daar raken waar het pijn doet: in de portemonnee. Dat gebeurt overigens in een fase waarin enkel en alleen nog een verdenking van een strafbaar feit bestaat en de verdachte dus voor onschuldig dient te worden gehouden. De wet biedt de mogelijkheid van beklag tegen het beslag, maar in de praktijk blijkt het rechtsmiddel niet veel soelaas te bieden. De rechter toetst marginaal en het Openbaar Ministerie wordt in de regel veel tijd gegund om onderzoek te doen naar de verdenkingen. Als kan worden aangetoond dat het beslag disproportioneel is tonen rechters zich overigens wel gevoelig voor het beklag, zie daartoe ook Vaklunch #185. Ook beklag dat is gestoeld op een juridisch argument is vaker succesvol dan beklag waarin de verdenking wordt betwist. Dit leverde de Centrale Bank van Suriname een mooi kerstcadeau op.Lees verder

#353: De civielrechtelijke werkelijkheid

In Vaklunch #227 besteedden wij aandacht aan de vrijspraak van een oud Achmea bestuurder door de Rechtbank Midden-Nederland. Tegen deze vrijspraak was hoger beroep aangetekend door het Openbaar Ministerie. Op 26 november 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de bestuurder alsnog veroordeeld. Dit vonnis en arrest laten duidelijk zien dat de betekenis van valsheid in geschrifte nog niet is uitgekristalliseerd. Lees verder

#352: Happy holidays!

Ligt het aan ons of is 2019 voorbij gevlogen?!? Het jaar stond weer garant voor vele interessante ontwikkelingen in het strafrecht en leverde wederom genoeg food for thought voor onze vaklunches op. Het smaakt nog altijd naar meer, dus wij zijn benieuwd wat 2020 zal brengen!

Inmiddels is kerst aangebroken en staat het nieuwe jaar voor de deur. Hoog tijd om af te schakelen en op te laden. We wensen jullie allemaal fijne dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

De eerste Vaklunch van 2020 verschijnt op woensdag 8 januari, tot dan!

 

#351: Aanwezig of niet?

Het aanwezigheidsrecht van een verdachte bij zijn eigen zaak is een groot goed. Dat concludeerden we ook in Vaklunch #218 en Vaklunch #332. Maar wat gebeurt er als de verdachte niet bij de zitting aanwezig is? Wanneer moet een zitting worden geschorst en hoe vaak kan de rechter de zitting schorsen in verband met het effectueren aanwezigheidsrecht? Dat hangt helemaal af van de opstelling van de verdachte. In twee recente arresten zien we dat de redenen voor de afwezigheid van een verdachte kunnen verschillen, en dat dit leidt tot een totaal verschillende uitkomst van de zaak.Lees verder

#350: Banken als verlengstuk van de politie?

De handhaving van de witwaswetgeving heeft schrik aangejaagd bij de banken. We brengen de ING schikking van september 2018 nog maar eens in herinnering. We schreven in Vaklunch #344 al over het effect van het aanpakken van de financiële instellingen en de angst die er leeft. Het effect is in ieder geval dat banken acteren onder de invloed van angst voor reputatieproblemen. Als klant van een bank kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Recent meldde het Financiële Dagblad dat de banken nog een stapje verder gaan en dat ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank recent een convenant hebben gesloten met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de FIOD en de Financiële inlichtingen eenheid om zo gezamenlijk op te treden als Serious Crime Taskforce. Worden de banken een verlengstuk van het opsporingsapparaat?Lees verder

#349: Fouten maken mag niet meer?

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden. In deze wet zijn verplichtingen zoals het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht opgenomen. Indien instellingen die vallen onder de Wwft zich hier niet aan houden dan kunnen zij hiervoor strafrechtelijk worden vervolgd. De rechtspraak op dit terrein laat zien dat de normen en begrippen in deze wetgeving dusdanig ruim zijn dat een veroordeling al snel op de loer kan liggen. Wij vragen ons af of de wetgeving voldoende duidelijk is en het strafrecht een passende sanctie biedt.Lees verder

#348: Daadwerkelijk deelnemen aan het onderzoek

Bijstand aan de verdachte tijdens het politie verhoor is al jaar en dag een hot topic. De ervaringen van advocaten in hoeverre zij de kans krijgen een rol te vervullen tijdens het verhoor lopen sterk uiteen. Met de komst van de Europese richtlijn  betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedure is hier meer duidelijkheid over gekomen. Toch doet de term ‘daadwerkelijk deelnemen’ aan het verhoor door de advocaat vragen oproepen. Een vraag is bijvoorbeeld; kun je zonder kennis van de processtukken wel goed adviseren over de proceshouding van de verdachte en daarmee dus ‘daadwerkelijk deelnemen’ aan het verhoor?Lees verder

#347: Stem op ons blog ‘alle reden tot twijfel’

Al bijna zeven jaar lang schrijven wij elke woensdag een blog op Vaklunch.nl. Wij bespreken de actualiteiten in het strafrecht, wij verwonderen ons erover, vragen ons af of uitspraken juist dan wel terecht zijn en stellen waar nodig zaken ter discussie. Aannemen dat een uitspraak zonder meer juist is doen we in ieder geval niet. De quote van René Descartes prijkt dan ook prominent op Vaklunch.nl: “Twijfel is het begin van wijsheid”.

Hoe leuk is het dan dat ons blog Vaklunch #304 ‘Alle reden tot twijfel’ is genomineerd voor de Magna Charta publieksprijs?! Wij zijn er in ieder geval heel trots op. Mocht jij Vaklunch.nl ook wekelijks met veel plezier lezen en deze nominatie terecht vinden, dan vragen we je via onderstaande link je stem uit de brengen. Bedankt alvast!

https://mcpublieksprijs.nl/artikelen-blog-strafrecht/

Hieronder treffen jullie ons genomineerde blog aan:Lees verder

#346: Naar een geloofwaardiger OM?

Vormverzuimen in het opsporingsonderzoek worden in de regel niet bestraft. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen leiden grove schendingen tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. De achterliggende gedachte is dat de verdachte niet zou mogen ‘profiteren’ van fouten van politie en justitie. Dit uitgangspunt houdt het maken van fouten in het opsporingsonderzoek echter in stand. Er is immers geen enkele prikkel voor politie en justitie om die vormverzuimen niet te maken. Komt er nu toch een prikkel om politie en justitie te weerhouden van het maken van vormverzuimen?

Lees verder