Mariëlle Boezelman

Mariëlle Boezelman (partner) is gespecialiseerd in financiële fraudezaken, veelal met internationale en fiscale componenten. Zij staat individuen en bedrijven bij die worden verdacht van belastingfraude, corruptie, witwassen en valsheid in geschrift. Veelal gaat het om zaken die (al dan niet politiek) gevoelig zijn.

Mariëlle is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA), the International Bar Association (IBA), the International Association of Young Lawyers (AIJA) en de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) waarvan zij enkele jaren bestuurslid was. Zij is oprichter en auteur van vaklunch.nl en lawlunch.com. Ook publiceert zij regelmatig in vakbladen.

Judith de Boer

Judith de Boer is partner bij Hertoghs advocaten. Judith is gespecialiseerd in zaken die gaan om financiële fraude. Meer specifiek gaat het dan vaak om belastingfraude, witwassen, corruptie, valsheid in geschrifte of cybercrime. Veel van die zaken hebben ook een fiscaal of Internationaal element. Judith behandelt in dat kader ook de fiscale zaak. Judith heeft verder een breed internationaal netwerk en werkt graag samen met (buitenlandse) collega’s.

Judith is Vice-president van de Commercial Fraud Commission van the International Association of Young Lawyers (AIJA). Verder is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Nederlandse Verenging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB). Tevens is zij lid van de Nederlandse afdeling van de Women’s White Collar Defense Association (WWCDA). Zij is oprichter en auteur van vaklunch.nl en lawlunch.com. Ook publiceert zij regelmatig in vakbladen.

Luce Smithuijsen

Luce heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerrichting het financieel-economische strafrecht. Zij is sinds 2018 advocaat. In 2020 sloot zij zich aan bij Hertoghs advocaten. Luce behandelt financiële fraudezaken en aanverwante fiscale (boete)procedures.

Luce is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten en aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. Naast haar betrokkenheid bij vaklunch.nl is zij één van de auteurs van Hertoghs Beschouwt en publiceert zij regelmatig in vakbladen.

Judith Gijsen

Judith heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar ze is afgestudeerd in het fiscale recht en het strafrecht. Judith werkt sinds 2017 bij Hertoghs Advocaten en is sinds 2019 advocaat. Ze behandelt (internationale) fraudezaken en fiscale (boete)procedures.

Judith is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten. Ze publiceert regelmatig en heeft als gastauteur een bijdrage geleverd aan het Handboek Bijzonder Strafrecht (2019).