#578 FIOD inval Gom van Strien: mosterd na de maaltijd

Afgelopen vrijdag verscheen een nieuwsbericht over de FIOD inval bij Gom van Strien, PVV-senator en voormalig verkenner voor de kabinetsformatie. De zoeking volgt ruim zes maanden nadat journalisten publiekelijk bekendmaakten dat er een onderzoek loopt tegen Van Strien wegens een verdenking van oplichting en omkoping. Een gevalletje mosterd na de maaltijd?

LEES VERDER

#577: OM-geheimhoudingsplicht en het strafdossier

In Vaklunch #573 bespraken we enkele weken geleden het kort geding dat een verdachte startte tegen het voornemen van de officier van justitie om informatie uit het strafdossier aan een aangever te verstrekken. Die Vaklunch was vooral gericht op het voorkomen van het – prematuur – verstrekken van processtukken aan een (vermeend) slachtoffer.”  Wij beloofden nog terug te komen op de situatie waarin de verdediging voor een voldongen feit wordt gesteld, en al processtukken aan een (vermeend) slachtoffer zijn verstrekt op basis van artikel 51b Sv.  Dergelijke stukken kunnen worden verstrekt aan een slachtoffer mits die voor strafvorderlijke doeleinden worden gebruikt. Maar in fraudezaken worden die stukken met enige regelmaat opgevraagd voor andere doeleinden. Welke actie kan dan worden ondernomen?

LEES VERDER

#565: Privacy voor slachtoffers – a two way street?

Op 16 februari 2024 is de conceptversie van het Besluit bescherming slachtoffergegevens in processtukken in internetconsultatie gebracht. Met dit besluit wordt beoogd de privacy van slachtoffers van strafbare feiten beter te beschermen. Uit onderzoeken door het WODC in 2015 is namelijk gebleken dat slachtoffers een inbreuk op hun privacy ondervinden als verdachten via het procesdossier toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens. Maar hoe werkt het recht op privacy als het gaat om een verdachte (entiteit) ten opzichte van een vermeend slachtoffer?

LEES VERDER

#563: Times are changing

Zo’n 5 jaar geleden was opsporing en vervolging van financiële fraude door financiële instellingen te onderzoeken nog een speerpunt van het Openbaar Ministerie en de FIOD. In Vaklunch #302 stond het jaarbericht van de FIOD voor 2019 centraal. Daarin werd de volgende expliciete oproep gedaan aan financiële dienstverleners: “Naast het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen doen we als FIOD een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van poortwachters zoals banken, financieel dienstverleners en accountants bij het voorkomen en bestrijden van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.” Daar is – met wetgeving en risico’s voor de eigen reputatie als stok achter de deur – massaal gehoor aan gegeven. De naleving van de Wwft-verplichtingen is niet meer weg te denken uit het financiële domein. Kan het Openbaar Ministerie de eigen focus verschuiven naar andere domeinen?

LEES VERDER

#561: Witwaskompas van het OM – geldezel, witwasser of facilitator?

Eind vorig jaar publiceerde het Openbaar Ministerie een online enquête witwassen waarin Nederlanders worden verzocht hun mening te geven over witwassen. Daarmee beoogt het Openbaar Ministerie te peilen hoe de samenleving denkt over de bestraffing van strafbare feiten. De resultaten worden dan ook meegenomen bij de evaluatie van de strafvorderingsrichtlijnen over dit onderwerp.

LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts