#548: More than words

Het recht op privacy is een grondrecht dat op veel plaatsen is vastgelegd, waaronder in artikel 10 van de Nederlandse Grondwet, diverse mensenrechtenverdragen en de AVG. Maar wat betekent dit recht als het niet effectief kan worden afgedwongen? Vooral binnen het strafrecht lijkt dit ‘grondrecht’ vaak betekenisloos, een recht op papier. Wij menen dat dit recht meer bescherming verdient en serieuzer moet worden genomen in het strafrecht.

LEES VERDER

#530: Vertrouwen is goed, controle soms beter

De allereerste prejudiciële vragen in strafzaken die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd hebben betrekking op EncroChat en SkyECC-zaken. Het Openbaar Ministerie maakt in deze en andere zaken gebruik van ontsleutelde (crypto)communicatie en er bestaan veel vragen over de rechtmatigheid van dit bewijsmateriaal. In totaal zijn er acht vragen aan de Hoge Raad gesteld die onder andere zien op het ‘interstatelijke vertrouwensbeginsel’. Mag de Nederlandse rechter er op basis van dit beginsel op vertrouwen dat in het buitenland een opsporingsmiddel rechtmatig is ingezet en dat de betrouwbaarheid van de resultaten is gegeven?LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts