• #278: Artikel 10a AWR is niet strafbaar, maar is het wel beboetbaar?

    In Vaklunch #189 schreven wij over artikel 10a AWR in het strafrecht. In dit artikel is een fiscale meldplicht opgenomen. Het artikel bepaalt dat een belastingplichtige uit eigen beweging onjuistheden of onvolledigheden bij de Belastingdienst moet melden zodra hij daarvan op de hoogte is gekomen. Bij......

  • #277: Als heer en meester

    Niet alleen valsheid in geschrift en witwassen behoren tot het standaard arsenaal van het Openbaar Ministerie, dat geldt inmiddels ook voor oplichting of verduistering. Oplichting veronderstelt dat een voorwerp of geld onrechtmatig is verkregen door oplichtingshandelingen, terwijl bij verduistering het voorwerp of geld juist rechtmatig is......

  • #276: Sepots en vergoedingen

    Indien een strafzaak eindigt zonder oplegging van een straf of een maatregel kan de gewezen verdachte aanspraak maken op vergoeding van de advocaatkosten. Artikel 591(a) Sv geeft daarvoor de wettelijke grondslag. In Vaklunch #224 gaven wij reeds aan dat er geen eenduidige lijn is te......

Eerdere artikelen
Marielle Boezelman
Mariëlle Boezelman
Profiel
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Judith de Boer
Judith de Boer
Profiel