#404: De toonzetting voor het nieuwe jaar

Nog vlak voor de jaarwisseling eindigt het Openbaar Ministerie met een duidelijk persbericht en zet daarmee de toon voor het nieuwe jaar. Een hoogleraar belastingrecht krijgt een boete van € 50.000 opgelegd in de vorm van een strafbeschikking. De strafbeschikking is een strafmodaliteit die door het Openbaar Ministerie kan worden opgelegd. De motivering geeft inzicht in de gedachtegang van het Openbaar Ministerie in de strafwaardigheid en kan daarmee ook nuttig zijn voor andere zaken.

De Belastingdienst startte in 2014 een boekenonderzoek naar een maatschap van de betreffende hoogleraar en zijn partner. De maatschap beheerde onroerend goed van het stel. Tijdens het boekenonderzoek werd verzocht om de administratie. De hoogleraar heeft hier vervolgens op geantwoord dat er geen administratie beschikbaar was en dat er volgens hem ook geen administratieplicht gold voor de betreffende activiteiten van de maatschap. De Belastingdienst was het niet eens met dit standpunt en legde een informatiebeschikking op.

In het voorjaar van 2015 heeft de hoogleraar alsnog de administratieve bescheiden van de maatschap aan de Belastingdienst ter beschikking gesteld. Op basis daarvan is een strafrechtelijk onderzoek gestart door de FIOD. Het Openbaar Ministerie stelt dat de hoogleraar onjuiste informatie aan de Belastingdienst heeft verstrekt doordat in eerste instantie is gesteld dat geen administratie beschikbaar was en vervolgens de administratie alsnog is overhandigd. Op basis van het onderzoek concludeert het OM dat verdachte opzettelijk onjuiste en onvolledige informatie verstrekte aan de Belastingdienst met betrekking tot de administratie van de maatschap.

Het Openbaar Ministerie meent dat met een strafbeschikking van een geldboete van € 50.000 en een persbericht alsnog recht wordt gedaan aan de zaak. Het Openbaar Ministerie zou immers op zitting een vergelijkbare straf hebben geëist. Daarbij neemt het Openbaar Ministerie in overweging dat sprake is van ernstige strafbare feiten en dat een hoogleraar belastingrecht een voorbeeldfunctie heeft. De Belastingdienst dient immers op basis van zo volledig mogelijke informatie het verschuldigde bedrag aan belasting te kunnen berekenen.

Wij vinden het een positief signaal dat het Openbaar Ministerie inzicht geeft in de strafwaardigheid van het verstrekken van onjuiste informatie aan de Belastingdienst. Een gevangenisstraf lijkt in zo een situatie in ieder geval niet passend en geboden en daar sluiten wij ons geheel bij aan. Tevens heeft het Openbaar Ministerie het niet nodig gevonden om de zaak via een zitting in de openbaarheid te brengen maar middels een persbericht. Ook hier is veel voor te zeggen. Immers schreven wij al eerder in Vaklunch #294 dat een langlopende strafzaak en een openbare terechtzitting in wezen al een straf op zich is, ook indien het eindigt in een vrijspraak. In dat kader is veel te zeggen voor een efficiënte behandeling van strafzaken, al dan niet door het opleggen van een strafbeschikking.

Heb je vragen over het voorgaande of wil je hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met boezelman@hertoghsadvocaten.nl of boer@hertoghsadvocaten.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om over dit onderwerp te praten in een digitale Vaklunch on demand.

 

No Comments

Post a Comment