#230: Het niet-melders project gewobd

Op 24 maart 2017 is door het Fiscaal up to Date via een Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten gevraagd met betrekking tot het ‘niet-melders’ project. Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een overzicht gemaakt van de stukken die hierop betrekking hebben. Van deze stukken is een deel openbaar gemaakt en deel niet. De reden daarvoor is dat het deels om stukken gaat waarin persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en intern beraad is vervat. Tevens zou openbaarmaking van een deel van de gegevens de opsporing en vervolging schaden of de vertrouwelijke communicatielijn tussen het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De overige stukken zijn – al dan niet geanonimiseerd – openbaar gemaakt. Wat leren deze stukken ons?LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts