#170: Oude wijn in nieuwe zakken?

Zo nu en dan grijpt de Hoge Raad een zaak aan om een overzichtsarrest te wijzen of de rechtsregels duidelijker uiteen te zetten. Een overzichtsarrest wordt veelal gewezen indien een leerstuk dusdanig onduidelijk is dat het nodig is om rechtseenheid te bewaren. De laatste tijd zijn deelnemingsvormen aan de beurt. Het arrest van 2 december 2014 waarin het verschil tussen medeplegen en medeplichtigheid nog eens heel duidelijk wordt gemaakt is daarvan een voorbeeld. Op 26 april 2016 heeft de Hoge Raad de deelnemingsvorm feitelijk leidinggeven in de zin van artikel 51, lid 2, sub 2, Wetboek van Strafrecht (Sr) onderhanden genomen. De zogenoemde Slavenburgcriteria uit 1985 en 1986 hebben lange tijd de dienst uitgemaakt. Worden de Slavenburgcriteria met het arrest van 26 april 2016 uitgebreid of enkel verduidelijkt?LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts