#218: Schitteren door afwezigheid

Iedere verdachte heeft het recht aanwezig te zijn bij zijn eigen berechting. Hoewel niet iedere verdachte geadviseerd zal worden van dat recht gebruik te maken, is het wel een fundamenteel mensenrecht in de zin van artikel 6 EVRM. De achterliggende reden is dat de verdachte zichzelf moet kunnen verdedigen en wordt berecht in zijn aanwezigheid. Het zal de rechter(s) ter zitting ook zeker niet ontgaan indien de hoofdrolspeler niet aanwezig is. De redenen van afwezigheid moeten in een dergelijk geval goed onderzocht worden. Het klinkt als een open deur, maar toch blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig. Hoe fundamenteel is dit recht nu en wat is de consequentie als het niet gewaarborgd wordt?LEES VERDER

#186: Wie moet op de Salduz-blaren zitten?

Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat het ‘Salduz-arrest’ is gewezen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het Salduz-arrest heeft het EHRM – kortgezegd – uitgemaakt dat iedere (aangehouden) verdachte recht heeft op toegang tot een raadsman. Het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM en de daaruit voortvloeiende verdedigingsrechten staan in Europa hoog in het vaandel. Maar met name de vraag welke consequenties moeten worden verbonden aan een schending van – in dit geval – het recht op een raadsman houdt partijen nogal eens verdeeld. Als het recht geschonden is, wie moet dan op de Salduz-blaren zitten? De overheid of toch de verdachte zelf?LEES VERDER

#160: Een tik op de Nederlandse vingers

Dat Nederland zich niet proactief opstelt als het gaat om het waarborgen van de rechten als vervat in artikel 6 EVRM, concludeerden wij al eerder. Kennelijk zijn individuele gevallen nodig waarin betrokkenen zich bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beklagen over de wijze waarop zij behandeld zijn. Een ‘tik op de vingers’ van het EHRM lijkt voor veel gevallen nodig om een ‘Straatsburg-proof standaard’ te creëren in zaken met een punitief karakter. De heer Gillissen is een van die individuen die zijn recht bij het EHRM moest halen. Op 15 maart jl. stelde het EHRM hem in het gelijk in verband met een schending van artikel 6 EVRM.LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts