#038: Staak jij op maandag 11 november 2013?

In het Paleis van Justitie in Arnhem hangt een grote afbeelding van een advocaat achterover geleund in een leren fauteuil, een dikke sigaar in zijn mond en een glas cognac in de hand. Dit is de advocaat vanuit een stereotype benaderd. Vanuit dit stereotype is waarschijnlijk het idee ontstaan dat het allemaal wel wat minder kan bij de advocatuur en zond Staatsecretaris Teeven zijn brief van 12 juli 2013 met betrekking tot de gesubsidieerde rechtsbijstand. Op 14 november a.s. om 14:00 uur vindt het Kamerdebat plaats omtrent de bezuinigingen op de rechtsbijstand. Met dit voorstel wordt echter niet de advocaat met de sigaar in de hand geraakt, maar met name de kleine gespecialiseerde strafrechtkantoren en nog belangrijker: de minder draagkrachtige verdachte. Om van zich te laten horen heeft de strafrechtadvocatuur daarom stakingen aangekondigd op 11 november 2013. De voorgestelde bezuiniging op de rechtsbijstand betekenen voor de strafrechtadvocatuur het volgende:

Ten eerste is het voorstel een vermindering van het uurtarief. In de gefinancierde rechtsbijstand bedraagt het uurtarief nu € 106,-. De voorgestelde bezuinigingen bedragen maar liefst 30% en zouden een vermindering naar € 70,- betekenen. De kosten van de advocaat dalen echter geenszins. Zo zijn onder meer de opleidingskosten gestegen en stijgen bijvoorbeeld ook de kosten voor huisvesting en personeel.  

Ten tweede wil Staatssecretaris Teeven het moment waarop de advocaat in aanmerking komt voor een last tot toevoeging verlaten. Een last tot toevoeging wordt eerst afgegeven bij de gevangenhouding in plaats van bij de inbewaringstelling. Hierdoor wordt de piketfase verlengd waarin de advocaat werkt voor een vaste vergoeding. Deze vaste vergoeding doet echter geen recht aan de werkelijk gemaakte uren. Juist de beginfase van het strafproces is cruciaal. Het dossier moet bestudeerd worden, onderzoekswensen moeten geformuleerd worden, cliënten moeten bezocht worden en verhoren bijgewoond. Slechts een greep uit het takenpakket van de advocaat om een effectieve rechtsbijstand te kunnen verlenen in de beginfase en vaak ook cruciale fase van het strafproces.

Ons land verkeert in een economische crisis en Teeven stelt dat dit ook een ‘offer’ van de advocatuur vraagt. Het offer van de advocatuur moet kennelijk volgens Teeven 30% bedragen waarbij de vergoeding voor gefinancierde rechtsbijstand terug gaat naar het niveau van 1 januari 2000; een onbegrijpelijk offer. De NVJS zet in haar brief van 29 oktober 2013 bovendien helder uiteen dat dergelijke bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand niet alleen funest zijn voor de rechtsbescherming van de verdachte, maar dat dit bovendien zal betekenen dat de kosten in wezen worden verplaatst naar andere plekken en partners in de strafrechtketen en in wezen dus geen bezuinigingen zijn.

Doordat de advocaat bijvoorbeeld pas later recht heeft op een last tot toevoeging zullen processuele verzoeken pas in een later stadium worden gedaan, wat voor de nodige vertragingen, aanhoudingen en meer kosten zorgt.

Als jij voor een effectieve advocatuur staat die de rechtsbescherming van de verdachte hoog in het vaandel heeft staan, laat je dan horen en zien op maandag 11 november 2013. Bij de rechtbank Amsterdam zal middels een aantal ludieke acties aandacht voor dit probleem worden gevraagd.

No Comments

Post a Comment