#230: Het niet-melders project gewobd

Op 24 maart 2017 is door het Fiscaal up to Date via een Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten gevraagd met betrekking tot het ‘niet-melders’ project. Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een overzicht gemaakt van de stukken die hierop betrekking hebben. Van deze stukken is een deel openbaar gemaakt en deel niet. De reden daarvoor is dat het deels om stukken gaat waarin persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en intern beraad is vervat. Tevens zou openbaarmaking van een deel van de gegevens de opsporing en vervolging schaden of de vertrouwelijke communicatielijn tussen het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De overige stukken zijn – al dan niet geanonimiseerd – openbaar gemaakt. Wat leren deze stukken ons?

Het ‘niet-melders’ project is een project dat is opgezet door het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft (BT Wwft), DNB, AFM en het OM. Gezamenlijk proberen zij de naleving van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) te verbeteren. Het belangrijkste speerpunt is dat door de verschillende partijen meldingen worden gemaakt van mogelijke overtredingen van de Wwft. In overleg wordt vervolgens besloten welke zaken door het Openbaar Ministerie zullen worden vervolgd waarbij de opportuniteit uiteraard bij het Openbaar Ministerie ligt.

De projectgroep is in 2012 opgezet en nu is het eerste evaluatierapport van het ‘niet-melders’ project afkomstig uit 2016 openbaar gemaakt. In het evaluatierapport wordt gekeken door welke partijen signalen zijn aangeleverd, op welke beroepsgroep deze signalen betrekking hebben als ook de status van de lopende zaken die naar aanleiding van deze signalen zijn gestart.

De meeste signalen over het niet-nakomen van de meldingsplicht blijken afkomstig te zijn van de FIOD/Politie namelijk in 47% van de 49 gevallen. In die gevallen was het vaak zo dat gedurende een strafrechtelijk onderzoek een notaris naar voren kwam waarbij een akte was gepasseerd of een handelaar waar een auto was gekocht en ten onrechte geen melding was gemaakt. De BT Wwft heeft 15 signalen ingebracht, wat voornamelijk handelaren waren. Uit het rapport blijkt echter niet waarvoor gemeld had moeten worden.

In totaal zijn sinds de start 49 zaken meegenomen in het project. De lopende zaken zijn gericht tegen dertien notarissen, vijf accountants, vijf belastingadviseurs, drie trustkantoren, twee makelaars, een wisselinstelling en 20 handelaren waarbij deze groep bestond uit handelaren van auto’s, goud, horloges en meubels. Door een breed spectrum aan beroepsgroepen aan te pakken wordt getracht een bewustzijn te creëren over de Wwft bij deze verschillende beroepsgroepen.

Op 1 juni 2016 waren reeds tien veroordelingen uitgesproken. Een groot deel van de zaken lag echter nog bij de FIOD en het Functioneel Parket. Een viertal zaken zijn geseponeerd en in een tweetal  zaken is het onderzoek gestopt. Een groot gemis in dit evaluatierapport is dat niet duidelijk is waarom een overtreding van de Wwft werd gesignaleerd en hoe een en ander is afgehandeld. Waarom is bijvoorbeeld een zaak geseponeerd en in welke gevallen is een transactie afgesproken? In ieder geval blijkt duidelijk uit dit rapport dat zelfs een melding waar acht partijen zich over buigen niet zonder meer betekent dat de Wwft is overtreden. Het is dus van groot belang om kritisch te zijn op verwijten die worden gemaakt dat de Wwft is overtreden.

Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen over de implicaties van de Wwft neem dan contact met ons op via boezelman@hertoghsadvocaten.nl of boer@hertoghsadvocaten.nl

Tags:
No Comments

Post a Comment